Fastigheter som ingår i Nedreupperudsälvens Fvo. Totalt 1455,2Hektar

                           vatten fördelat på 197 fastigheter.

 

                                                     

 

 Upperud 2:7                                Åsen 1:161

 Forsbo 1:33                                 Forsbo 1:33

 Upperud 9:10                              Upperud  1:1

 Upperud 2:1                                Upperud  1:2

 Upperud 10:1                              Upperud 11:1

 Upperud  8:1                               Upperud  2:6

 Östebo  1:3                                 Östebo  1:4

 Östebo  1:17                               Östebo  1:25

 Östebo  1:10                               Östebo  1:19

 Östebo  1:21                               Östebo  1:60

 Östebo  1:62                               Östebo  1:22

 Östebo  1:26                               Östebo  1:61

 Östebo  1:63                               Sälldalen 1:1

 Kilane  4:5                                   Kilane  4:6

 Kilane  4:8                                   Kilane  4:12

 Kilane  4:7                                   Kilane  4:13.

 Kilane  4:14                                 Kilane  4:17

 Kilane  4:18                                 Kilane 4:19

 Kilane  4:20                                 Kilane  1:2

 Kilane  1:19                                 Kilane  1:19

 Kilane  1:20                                 Kilane  1:21

 Kilane  1:30                                 Kilane  1:32

 Kilane  1:33                                 Kilane  1:37

 Kilane  1:38                                 Kilane  1:39

 Kilane  1:42                                 Kilane  1.43

 Kilane  1:56                                 Kilane  1:59

 Kilane  1:81                                 Snäcke  1:2

 Snäcke  1:3                                 Benebo  1:1

 Benebo  1:3                                 Ryr  1:17

 Ryr  1:49                                      Ryr  1:112

 Ryr  1:18                                      Ryr  1:47

 Ryr  1:21                                      Ryr  1:26

 Ryr  1:57                                      Ryr  1:117

 Ryr  1:22                                      Ryr  1:23

 Ryr  1:120                                    Ryr  1:24

 Ryr  1:25                                      Ryr  1:27

 Ryr  1:119                                    Ryr  1:28

 Ryr  1:42                                      Ryr  1:43

 Ryr  1:44                                      Ryr  1:45

 Ryr  1:46                                      Ryr  1:53

 Ryr  1:54                                      Ryr  1:55

 Ryr  1:58                                      Ryr  1:59

 Ryr  1:60                                      Ryr  1:61

 Ryr  1:113                                    Ryr  1:62

 Ryr  1:63                                      Ryr  1:64

 Ryr  1:65                                      Ryr  1:66

 Ryr  1:67                                      Ryr  1:68

 Ryr  1:69                                      Ryr  1:91

 Ryr  1:95                                      Ryr  1:108

 Ryr  1:109                                    Ryr  1:110

 Ryr  1:111                                    Ryr  1:118

 Björkön  1:1                                 Ransberg  1:10

 Ransberg  1:11                            Ransberg  1:12

 Ransberg  1:13                            Ransberg  1:14

 Ransberg  1:18                            Ransberg  1:19

 Ransberg  1:20                            Ransberg  1:21

 Ransberg  1:22                            Ransberg  1:26

 Ransberg  1:157                          Ransberg  1:27

 Ransberg  1:28                            Ransberg  1:29

 Ransberg  1:30                            Ransberg  1:31

 Ransberg  1:41                            Ransberg  1:42

 Ransberg  1:43                            Ransberg  1:44

 Ransberg  1:45                            Ransberg  1:46

 

 

 

 

 

 

 

 Ransberg  1:48  

 Ransberg  1:93

 Ransberg  1:49

 Ransberg  1:67

 Ransberg  1:68

 Ransberg  1:94

 Ransberg  1:95

 Ransberg  1:96

 Ransberg  1:116

 Ransberg  1:143

 Ransberg  1:144

 Ransberg  1:146

 Ransberg  1:147

 Ransberg  1:148

 Ransberg  1:158

 Svankila  1:2

 Svankila  1:7

 Svankila  1:9

 Svankila  1:10

 Svankila  1:16

 Svankila  1:19

 Svankila  1:25

 Svankila  1:33

 Svankila  1:34

 Svankila  1:37

 Svankila  1:57

 Svankila  1:59

 Svankila  1:64

 Svankila  1:73

 Svankila  1:74

 Svankila  1:70

 Svankila  1:78

 Svankila  1:82

 Svankila  1:83

 Svankila  1:84

 Svankila  1:86

 Svankila  1:88

 Svankila  1:89

 Svankila  1:90

 Svankila  1:93

 Svankila  1:102

 Svankila  1:126

 Svankila  1:127

 Svankila  1:128

 Svankila  1:129

 Svankila  1:134

 Backen  1:10

 Backen  1:30

 Backen  1:12

 Backen  1:16

 Backen  1:33

 Backen  1:18

 Backen  1:24

 Backen  1:25

 Backen  1:29

 Backen  1:31

 Backen  1:36

 Backen  1:37 

 Backen  1:56

 Backen  1:60

 Guttvik  1:4

 Gyttvik  1:10

 Guttvik  1:11

 Guttvik  1:20

 Guttvik  1:25

 Guttvik  3:1

 Nordkärr  3:19

 Hökeliden  1:1

 Hökeliden  1:10

 Hökeliden  1:2

 Hökeliden   1:7