Styrelsen består av följande ordinarie ledamöter

Ordf.           Krister Olson .                tel. 0703428145

Kassör,       Jörgen Magnusson       tel.  07306253158 

Sekr.           Joacim Blom                 

                    Sven Westling

                    Dan Ingvarsson

Ersättare     Lena Sehlberg

                    Magnus Johansson

                    Lars Andersson

                    Alf Johansson