Styrelsesammansättning

 

Styrelsemedlemmar:  Ordf. Krister Olson, 070 3428145

                                   Kassör. Jörgen Magnusson, 073 6253158

                                   Sek.      Sven Westling

 Ledamöter:  Joacim Benjaminsson, Joacim Blom

 Ersättare;    Lena Sehlberg ,Hans Aronsson, Zoran Firis, Alf Johansson

  Revisorer : Bengt Larsson, Nils-Olof Nilsson, Suppl. Kerstin Andersson