Styrelsen består av följande ordinarie ledamöter

Ordf.           Krister Olson .                tel. 0703428145

Kassör,       Jörgen Magnusson       tel.  07306253158 

Sekr.           Joacim Blom                 

                    Sven Westlingt

                    Tobias Benjaminsson