Fiskebegränsningar

Begränsningar av Fisket.

Ingen Lax med fettfena får fångas nedströms Upperud

Håverud.

Från en gräns 25m nedströms Kraftstationen upp till

sjön Åklång.

From a border 25m downstream power station up to

Sea travel length

Von einer Grenze 25m hinter Kraftwerk bis zu

Seereisen LängeVon einer Grenze 25m hinter Kraftwerk bis zu

Seereisen Länge

Upperuds Kraftstation

Från udden vid Herrgården till Hantverkshusets Brygga ca 50m ovanför bron,och ca 75m nedströms parallelt med bron.

From the cape at the Manor House to the Craft Brewing approximately 50m above the bridge, and about 75m downstream parallel to the bridge

From the cape at the Manor House to the Craft Brewing approximately 50m above the bridge, and about 75m downstream parallel to the bridge