Nedre Upperudsälvens Fiskevårdsområde bildades 1990. Ändamålet med föreningen är att samordna fisket och fiskevården samt att upplåta fiskerätt till allmänheten.

Med underlag som Rolf Lundberg, Upperud, tagit fram från Upperuds historiska arkiv fick vi bekräftat att lax och laxöringsfisket i och runt Håverud och Upperud har haft en mycket stor betydelse ända sedan Medeltiden. Denna skrift har författats av Christian Aarsrud. 

Varje betydande fiskerättsinnehavare borde vara ägare av denna historiska laxskrift.
 

 Boken kostar 150 kr och kan köpas på följande ställen; Melleruds Bokhandel, Dalslands Konstmuseum, Kanalmuséet i Håverud, Glashyttan Dalslands Center, Upperud 9;9  kan även beställas via följande mail: krister.olk@telia.com.  
Porto tillkommer (ca 40kr).